தமிழ் மீனிங் கௌரி

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the tamil language with its free online services. English meaning of கௌரி is as below...

கௌரி : kauri (p. 152) s. A girl ten years old, one in whom menstruation has not commenced, பத்தாண்டுப்பெண். 2. Kali, காளி. 3. Durga, துர்க்கை. 4. Parvati, பார்வதி. (சது.) 5. Yellowish color, மஞ்சள்நிறம். 6. Mustard, கடுகு. 7. A plant, புளிநறளை Cissus, L. W. p. 33. GOUREE. கௌரிசங்காமணி, s. Sacred beads of the Eleocarpus seed, believed to contain an emblem or figure of Siva and sakti in the same seed, இரட்டையுருத்திராட் சம். கௌரிசேயன், s. Ganesa, as the elder son of கௌரி, விநாயகன்; [ex சேய், son.] கௌரிநந்தனன், s. Skanda--as the younger son of கௌரி; [ex நந்தனன், son.] 28)


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


கௌசனை
kaucṉai (p. 152) s. A cover, an envelope, as கவிசனை, உறை. 2. A cushion or pad for a rider on a horse or elephant, குதிரைமுதலி யவற்றின் மேற்போடுங்கௌசனை. 6) *
கௌபீனம்
kaupīṉam (p. 152) s. The fore lap, கோவ ணம். W. p. 254. KOUPEENA. 21) *
கௌசலை
kaucalai (p. 152) s. The mother of Rama, as கோசலை. W. p. 254. KOUSALYA.. 4) *
கௌண்டர்
kauṇṭar (p. 152) s. (pl.) Life-takers, hunters, flesh-eaters, poachers, &c; men of the lowest order, புலையர், சண்டாளர். (Sa. Kunt'ika.) 2. [loc.] A low caste so called, ஓர்சாதியார். See கவண்டர். 11) *
கெளப்பு
keḷappu (p. 152) s. Greatness, honor, dignity, பெருமை. (சது.) Compare குலவு. 3. 22) *
கௌதமம்
kautamam (p. 152) s. One of the eighteen தருமநூல், அஷ்டாதசதருமசாஸ்திரத்தொன்று. 14) *
கௌவியம்
kauviyam (p. 152) s. The productions of the cow deemed indispensable in ceremonial purifications. See பஞ்சகவ்வியம். W. p. 286. GAVYA. 33)
கௌத்துவம்
kauttuvm (p. 152) s. [vul. for Kout'ika. Sa.] Deceit, guile, cheating, circumvention, வஞ் சனை--also written, கவுத்துவம். கௌத்துவக்காரன், s. A deceitful person. கௌத்துவவழக்கு, s. Barratry. (Rott.) 18) *
கௌண்டிகர்
kauṇṭikar (p. 152) s. Workers in skins-as shoe-makers, &c., தோல்வினைஞர். (சது.) Sa. Kont'ika. 12) *
கௌ
kau (p. 152) v. See கௌவு. 3) *
Random Fonts
TAU_Elango_Madhavi Bangla Font
TAU_Elango_Madhavi
Download
View Count : 5449
TAU_Elango_Vairam Bangla Font
TAU_Elango_Vairam
Download
View Count : 3132
Tam Shakti 24 Bangla Font
Tam Shakti 24
Download
View Count : 7021
Tab-Appar Bangla Font
Tab-Appar
Download
View Count : 4960
Trinco Bangla Font
Trinco
Download
View Count : 12326
Tam Shakti 42 Bangla Font
Tam Shakti 42
Download
View Count : 5038
Tab-Heena Bangla Font
Tab-Heena
Download
View Count : 4273
GIST-TMOTAbhirami Bangla Font
GIST-TMOTAbhirami
Download
View Count : 4795
Tab Shakti-16 Bangla Font
Tab Shakti-16
Download
View Count : 2931
Akshar Bangla Font
Akshar
Download
View Count : 31186

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
Please like, if you love this website